Plener malarski sierpień 2012

Co roku w ostatnim tygodniu sierpnia organizowane są plenery malarskie, które prowadzi doświadczona artystka malarka Izabella Bigelmajer . Ostatni tegoroczny plener odbył się w dniach  od 26 sierpnia do  31 sierpnia 2012 , w którym brali udział  jej uczniowie :Magdalena Kolipińska, Elżbieta Domińczak, Joanna Sharma,Krystyna Pazio i Mathias Rhem. Poniżej …